Professors

Sergio Cuervo

-Actualment cursant licenciatura en Grau de Comunicació Audiovisual i Multimèdia a l’ERAM. Tecnic Superior en Animació 2D/3D, Jocs i Interacció al CIFOG.. Especialitzat en el modelatge i l’animació 3D. Domina la robòtica amb Lego Mindstorm i la impressió 3D.